تسک یک رایتینگ

تسک یک رایتینگ

نکات و قوانین لازم :

1- تصحیح کامل و نمره‌دهی بر اساس چهار معیار اصلی نمره دهی ممتحین آیلتس می باشد.

2- سوال و تسک را خود شما انتخاب می کنید.

3- تسک را باید در فایل وورد تایپ کنید.

4- برای آزمون آکادمیک تصویر سوال هم در فایل خود قرار دهید. و برای آزمون جنرال متن سوال و بولت پوینت ها را هم تایپ کنید.

5- رایتینگ شما بیشتر از 200 کلمه نباشد.

6- نام فایل ارسالی نام خودتان باشد.

7- زمان ارسال فیدبک 72 ساعت می باشد. (بجز روزهای تعطیل)

8- کامنتها ممکن است به صورت نوشته یا فایل صوتی باشد و یا هر دو باشد.