دوره ها

فیلتر بر اساس دسته بندی

ما 10 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

دوره جامع مبتدی (خودخوان) بدون پشتیبانی

41 درس
متوسط

مزایای شرکت در دوره ی جامع مبتدی یادگیری با شیوه …

ریدینگ آیلتس (خودخوان) بدون پشتیبانی

متوسط

مزایای شرکت در دوره ی ریدینگ آیلتس یادگیری صفر تا …

دوره جامع مبتدی

41 درس
متوسط

مزایای شرکت در دوره ی جامع مبتدی یادگیری با شیوه …

ترم 4 دوره آفلاین مبتدی

7 درس
متوسط

مزایای شرکت در دوره ترم 4 آفلاین مبتدی یادگیری با …

ریدینگ آیلتس با پشتیبانی خصوصی

متوسط

مزایای شرکت در دوره ی ریدینگ آیلتس یادگیری صفر تا …

رایتینگ تسک یک آکادمیک (خودخوان) بدون پشتیبانی

متوسط

مزایای شرکت در دوره ی رایتینگ تسک یک یادگیری صفر …

رایتینگ تسک یک آکادمیک با پشتیبانی خصوصی

متوسط

مزایای شرکت در دوره ی رایتینگ تسک یک یادگیری صفر …